THỊT BÒ NHẬP KHẨU

Giá : 165,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 185,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 165,000 đ

230,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 165,000 đ

200,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 41,000 đ

45,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 29,000 đ

30,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 255,000 đ

300,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 128,000 đ

150,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT GÀ NHẬP KHẨU

Giá : 36,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 39,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 39,000 đ

51,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 45,000 đ

51,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 68,000 đ

69,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 62,000 đ

76,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 14,000 đ

15,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 16,000 đ

25,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT HEO NHẬP KHẨU

Giá : 85,000 đ

86,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 92,000 đ

94,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 78,000 đ

78,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 56,000 đ

69,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 38,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 67,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 33,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 103,000 đ

115,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT TRÂU NHẬP KHẨU

Giá : 146,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 135,000 đ

185,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 98,000 đ

105,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 136,000 đ

141,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 137,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 122,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 139,000 đ

140,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 88,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Video Thực Phẩm

SƯỜN CỐT LẾT SEARA
Lõi Vai Bò
Nạc Dăm Thịt Mềm ít Mỡ
BẮP HOA BÒ MỸ
dựng heo tuoi ngon

Bài Viết Home

BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG CÁCH

Vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về thực phẩm đông lạnh, những con người trong thời đại phát triển đã dần dần thích nghi và sử dụng thực phẩm đông lạnh ngày một nhiều hơn. Nhưng có một vấn đề chúng ta thường gặp phải là “ Làm sao để bảo quản thực phẩm đông lạnh một cách tốt nhất”...