Đăng ký Đăng nhập Danh sách cửa hàng Bảng giá

Thịt bò nhập khẩu

| Thịt Ngon Nhập Khẩu - Chất lượng - An toàn - Giá rẻ | 0797 010 289

Giá : 165,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 185,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 165,000 đ

230,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 165,000 đ

200,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 41,000 đ

45,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 28,000 đ

30,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 255,000 đ

300,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 128,000 đ

150,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

image

Thịt gà nhập khẩu

| Thịt Ngon Nhập Khẩu - Chất lượng - An toàn - Giá rẻ | 0797 010 289

Giá : 35,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 39,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 45,000 đ

51,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 45,000 đ

51,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 69,000 đ

69,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 56,000 đ

76,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 14,000 đ

15,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 16,000 đ

25,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Thịt heo nhập khẩu

| Thịt Ngon Nhập Khẩu - Chất lượng - An toàn - Giá rẻ | 0797 010 289

Giá : 105,000 đ

130,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 92,000 đ

94,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 87,000 đ

130,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 72,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 38,000 đ

40,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 63,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 31,000 đ

33,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 115,000 đ

115,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

thịt trâu nhập khẩu

| Thịt Ngon Nhập Khẩu - Chất lượng - An toàn - Giá rẻ | 0797 010 289

Giá : 148,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 145,000 đ

185,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 109,000 đ

109,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 139,000 đ

139,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 138,000 đ

140,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 120,000 đ

122,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 145,000 đ

145,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 110,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

image

Video Thực Phẩm

Bài Viết Home

BẢNG GIÁ SỈ HẢI SẢN NĂM 2020

Chúng tôi chuyên cung cấp hải sản giá sỉ tốt nhất tại tp. HCM. Sản phẩm luôn đạt chất lượng tươi ngon, có nguồn gốc rỏ ràng.